Utvikler digital løsning for å ivareta nasjonen Norge

Del dette innlegget

Skytale har som mål å levere en sikker kryptert digital kommunikasjonsløsning, som ivaretar nasjonale interesser ved å kun utvikle løsningen med norske utviklere, og med all datalagring på norske servere. Snart skal selskapet hente kapital til videre skalering og vi har tatt en prat med gründer og styremedlem, Kenneth Lie.

Skytale er en norsk kryptert kommunikasjonsplattform som muliggjør sikker tale, chat og fildeling. Løsningen utvikles etter Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine veiledere, med sikkerhetsloven i tankene.

«Skytale fyller et hull som ingen andre har fylt p.t.. Vi lager en digital kommunikasjonsløsning som ivaretar nasjonale interesser og vi bruker sikkerhetsloven som en rettesnor når vi lager dette produktet – i sterk kontrast til hva de utenlandske applikasjonene har gjort».
«Markedet responderer unisont meget positivt til vår satsning» forteller Lie.

Suksessfulle gründere

Selskapet består av to gründere, Kenneth Lie og Rune Roberg. Begge har solid erfaring med å bygge opp nye selskaper med ny banebrytende teknologi, og de har et antall suksesser bak seg. Rune har blant annet bygget opp et oljeopplæringsselskap som drev i 35 år innen teknisk fagskole boring, godkjent av NOKU samt leveranser til politi og forsvaret i andre selskaper. Kenneth har jobbet med utvikling av sporingsteknologi til Politiet, kommunikasjonsløsninger til forsvaret samt med ammunisjonsutvikling i USA. En investering i Skytale er altså en investering i gründere med mye erfaring. Men hva mer kan en investor forvente fra investeringen sin?

«Investerer man i oss er man med på å investere i noe som er viktig for nasjonen Norge. Fra et ROI perspektiv har vi stor tro på god avkastning innen få år og å være en sterk oppkjøpskandidat innen 2-3 år» sier Lie.

Internasjonale ambisjoner

Målet til selskapet er å hente minst 5 millioner kroner til videre vekst. Hva skal pengene brukes til?

«Skytale bruker i stor grad underleverandører på koding med mer til produktleveransene. Vi ser for oss å bruke pengene på alt fra designvalidering til markedsføring, fra rekruttering av salgs- og driftspersonell til produktlanseringsaktiviteter. I løpet av 2024 ønsker vi å starte med å ekspandere ut av Norge ved å signere med samarbeidspartnere i Norden. Vi skal skalere opp i Norge, Sverige og Danmark, og så se på flere markeder utenfor Skandinavia».

Hvor ser du for deg at Skytale er om 5 år?

«Vi har ambisjoner om å bli Nordens ledende kommunikasjonsplattform innen 3 år, og allerede nå får vi henvendelser fra utenfor Norden».

«Et naturlig valg»

Hvorfor valgte dere å hente kapital på Dealflow?

«Vi ser på folkefinasiering som et naturlig valg når vi skal hente videre funding til Skytale. Man må synes om man ønsker å tiltrekke seg investorer, kanskje spesielt i en vanskelig tid må man hevde seg enda mer. Den koblingen Dealflow skaper mellom investor og selskap er fra vårt ståsted ønskelig og riktig» svarer Lie.

Snart kommer Skytale med en emisjon på Dealflow. Ønsker du å få beskjed når investeringsvinduet åpner? Da kan du følge kampanjen til Skytale her.

Les flere av våre nyheter