Om oss

Helnorsk ende-til-ende kryptert kommunikasjonsplattform

Skytale lager en helnorsk ende-til-ende kryptert kommunikasjonsplattform med tale, chat og filutveksling mellom sikkerhetsbevisste brukere. Selskapet er medlem av Kongsberg Inkubator og får god respons fra store selskaper og offentlige organer. Produktet utvikles med 100% norske utviklere og underleverandører. Målet er å bli Nordens beste leverandør av kryptert kommunikasjon for selskaper med behov for å kommunisere med ansatte og underleverandører på en sikker måte.

Hvem er vi?

Kenneth Lie

Managing Partner

917 55 037

«Skytale har som mål å bli Nordens ledende selskap som leverer sikre krypterte kommunikasjonsløsninger til det profesjonelle markedet» Kenneth har lang erfaring fra utvikling og leveranse som CEO og senior prosjektleder for sikkerhetsgraderte leveranser til både forsvaret og politiet»

Rune Roberg

Partner

920 87 567

«Skytale skal bli Nordens ledende selskap for å levere sikker kommunikasjon i det profesjonelle markedet» Rune har lang erfaring som CFO og sikkerhetsleder fra selskap som har utviklet programvare for både forsvaret og Politiet Ta kontakt med oss for å bli bedre kjent!
Jan-Bilde-Kvadrat-2

Jan Ivar Øyulvstad

«Skytale er en ende-til-ende sikker løsning og plattform som oppfyller alle krav til nasjonal kontroll» Jan Ivar har lang erfaring som leder for utviklings- og plattformteam med fokus på e-helse, nasjonal infrastruktur og sikre skytjenester. Han innehar en rekke sertifiseringer innenfor arkitektur, plattform og cybersikkerhet.

Julie Winther-Larsen

«Skytale er et unikt produkt fordi brukeren faktisk får kontroll over informasjonsflyt og datalagring» Julie har lang erfaring fra Forsvaret med operasjonell logistikk, strategi og ledelse. Hun har master fra NHH i Strategisk ledelse og forretningsutvikling, erfaring fra risikokapital og som konsulent hos Accenture.

Profilbilde Skytale farge-2

Trygve Skarning

«Kjerneideen bak Skytales kommunikasjonsplattform er å gi norske bedrifter et sikkert digitalt kommunikasjonsmiddel hvor all data behandles innenfor Norges grenser»

Trygve har lang erfaring med informasjonssikkerhet fra både Forsvaret og Spesialisthelsetjenesten og skal bidra med å styrke sikkerheten hos Skytale med sin kjernekompetanse innen sikkerhetsstyring- og ledelse.

Skytale AS - Ivaretakelse av nasjonale interesser med innovativ sikker kommunikasjonsplattform

I en stadig mer sammenkoblet verden der digital kommunikasjon regjerer, har spørsmålet om datasuverenitet og sikkerhet blitt mer kritisk enn noen gang. Skytale AS, et norsk selskap etablert i 2022 av visjonære gründere Rune Roberg og Kenneth Lie, har tatt utfordringen med å tilby en robust og sikker digital kommunikasjonsløsning som ivaretar nasjonale interesser. Deres sikre kommunikasjonsplattform, bygget av kun norske utviklere og underleverandører har som mål å ivareta bekymringene om datakontroll og personvern på et nasjonalt nivå.

Inspirert av mangelen på nasjonal kontroll over data

Oppstarten av Skytale AS ble drevet av den økende erkjennelsen av at data, en verdifull ressurs i dagens digitale tidsalder, kan være i fare om de kontrolleres av utenlandsk programvare. Gründerne, begge lidenskapelig opptatt av cybersikkerhet og nasjonal suverenitet, skaper nå en løsning som vil styrke norske bedrifter med en sikker kommunikasjonsplattform de kan stole på.

En norsk plattform for norske bedrifter

Skytale AS setter sin ære i å være et norsk selskap, forpliktet til å utvikle løsninger som resonnerer med og imøtekommer de unike behovene til norske bedrifter. Kjerneideen bak deres kommunikasjonsplattform er å gi norske bedrifter et sikkert digitalt kommunikasjonsmiddel, og sørge for at sensitive data og konfidensiell informasjon forblir innenfor Norges grenser.

En sikker kommunikasjonsplattform med en forskjell

Skytales sikre kommunikasjonsplattform fungerer funksjonelt på samme måte som andre utenlandske applikasjoner, men dens kjennetegn ligger i dens økte sikkerhet og pålitelighet og ved å bruke et hybrid krypteringssystem, bruker plattformen sikker teknologi for å ivareta personvernet og integriteten til kommunikasjonen. Det som skiller den ytterligere er dens forpliktelse til å skjule data og metadata, for å sikre at ingen, ikke engang Skytale, kan få tilgang til informasjon om brukerne eller deres bruk av plattformen.

Anerkjent som innovasjonsleder

Skytales dedikasjon til innovasjon og nasjonal sikkerhet har ikke gått upåaktet hen. Selskapet ble tidlig anerkjent av Kongsberg Innovasjon som et topp innovativt produkt. Denne erkjennelsen understreker den betydelige innvirkningen Skytales sikre kommunikasjonsplattform er klar til å gjøre i det norske forretningslandskapet.

Designet med nasjonale retningslinjer i tankene

En ytterligere fordel for norske selskaper som bruker Skytales plattform, er at de følger retningslinjene gitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Plattformens utvikling er i tråd med disse retningslinjene, og sikrer virksomheter at deres data forblir sikre og i samsvar med nasjonale sikkerhetsstandarder.

Fremtiden for sikker kommunikasjon

Mens plattformen fortsatt er i sin tidlige fase, har responsen fra mulige kunder vært overveldende positiv. Skytale har som mål å fortsette å utvikle plattformen gjennom 2023, levere en MVP i desember og planlegger ytterligere forbedringer i det kommende året.

Innovasjon

Skytale har noen nye innovative funksjoner i ermet, men foreløpig foretrekker de å holde noen av kortene tett til brystet. Denne fremtidsrettede tilnærmingen reflekterer deres forpliktelse til å kontinuerlig utvikle plattformen for å møte de dynamiske kravene til sikker kommunikasjon deriblant kvantesikre krypteringsalgoritmer.

Sikter mot nordisk markedslederskap

Selv om Skytales primære fokus først er å levere sin sikre kommunikasjonsplattform til det norske markedet, ønsker selskapet å bli den foretrukne kommunikasjonsplattformen på tvers av de nordiske landene og flere andre land har allerede meldt sin interesse.

Kundesentrert tilnærming til implementering

For å forstå at brukervennlighet er avgjørende vil Skytale å levere en selvforklarende, brukervennlig kommunikasjonsplattform. I tillegg vil de tilby en administrasjonsmodul for bruker, gruppe og nøkkeladministrasjon og selvfølgelig opplæringstimer for å støtte bedrifter gjennom hele implementasjon og klargjøring av systemet.

Viktigheten av nasjonale kommunikasjonsplattformer

Skytale er overbevist om at nasjoner må utvikle sine egne sikre kommunikasjonsplattformer for å sikre sine bedriftenes kommunikasjon om utvikling og mer. De erkjenner viktigheten av allianser, men understreker behovet for at nasjoner å beholde kontrollen over sin kritiske kommunikasjonsinfrastruktur og data. Med sin innovative sikre kommunikasjonsplattform er Skytale AS i forkant av bevegelsen for å beskytte nasjonale interesser i en stadig mer sammenkoblet digital verden. Ved å gi norske bedrifter et pålitelig og sikkert kommunikasjonsmiddel, gir Skytale bedrifter mulighet til å ivareta dataene sine samtidig som den fremmer nasjonal suverenitet og sikkerhet.

Konklusjon

Skytale AS, med sitt dedikerte fokus på å bygge en innovativ og sikker kommunikasjonsplattform, er klar til å revolusjonere digital kommunikasjon for norske bedrifter. Ved å tilby et nasjonalt produkt som følger NSMs retningslinjer og prioriterer datasikkerhet og personvern, har Skytale som mål å ivareta nasjonale interesser og sikre sikker utveksling av sensitiv informasjon. Med lovende planer for fremtiden og en forpliktelse til kundetilfredshet, er Skytale klar til å bli et pålitelig navn i Nordens kommunikasjonslandskap.