Vi har blitt medlem av Horten Næringsforum

Vi har nå blitt medlem av Horten Næringsforum. Næringsforumet er en forening som jobber for næringslivet i Horten. Les mer om Horten Næringsforum her: https://hortennaringsforum.no/

Skytale har blitt FSI-medlem

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.