Skytale AS inngår inkubatoravtale med Kongsberg Innovasjon (KI)

For KI er målet å bidra til økt nyskaping og utvikling i etablerte bedrifter gjennom å legge til rette for tilgang til et bredt spekter av tjenester, tett forbindelse til det høyteknologiske industrimiljøet i Kongsberg, samt tett forbindelse til akademia og andre innovasjonsmiljøer.

Inngått skriftlig avtale med Kongsberg Innovasjon (KI)

Skytale har inngått skriftlig avtale med Kongsberg Innovasjon (KI), og er nå med i deres pre-inkubatorgruppe. Formålet med pre-inkubatoravtalen er å videreutvikle / kvalitetssikre forretningsidéen og eventuelt å se om det er grunnlag for å gå videre i et inkubatorprogram, eller en samarbeidsavtale der målet er aktivt eierskap.