Artikkel i Investornytt

24. mai 2023 skrev Investornytt en artikkel om at vi søker partnere til en ny norsk kryptert plattform. Les hele artikkelen på Investornytt sine nettsider: https://investornytt.no/ny-norsk-kryptert-plattform-soker-partnere/