Privacy Statement

This privacy policy describes how Skytale AS collects and uses personal data. Personal data is information that can be linked to you as a person. All processing of personal data takes place in accordance with Norwegian law, including «Personopplysningsloven» incorporating EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

This privacy policy applies to all visitors to our website and our pages in social media, those who use our app and register as users of the service, in addition to contact persons at business customers, suppliers and partners, and private individuals who for various reasons are in contact with us, including those who apply for a job with us or already work for us.

Below you will find information about personal data we process, the purpose and basis for such processing, how we ensure safe and proper processing of the data and what rights you have in relation to our processing of your data.

The controller for the personal data is Skytale AS by the CEO. Contact details for inquiries related to the personal data we process appear in point 8 below.

Personal data we process and on what basis

Når din administrator registrerer deg som ny bruker hos Skytale, registreres fornavn, etternavn, telefonnummer, epost og midlertidig passord i vår database. Ved din første pålogging vil du bli bedt om å endre passordet. I tillegg vil vi lagre konfigurasjonen av flerfaktorautentisering knyttet til din brukerkonto. Dette vil bli lagret kryptert og sikret. Brukeren må selv passe på at dette ikke deles med andre. Disse opplysningene benyttes til å kunne administrere din kontotilgang og bruk av tjenesten og til å ha mulighet til å kommunisere med deg om din brukerkonto.  Behandlingen skjer på grunnlag av hva som er nødvendig for å utføre den lisensavtalen vi har inngått med din arbeidsgiver/oppdragsgiver.

Vi benytter ellers din registrerte epostadresse til å sende deg nyhetsbrev, anbefalinger eller annen markedsføring, forutsatt at du har samtykket til det eller er en kontaktperson for et løpende kundeforhold hos oss og at henvendelsen ellers er i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingen skjer på grunnlag av lisensavtale med oss eller ditt samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake eller reservere deg mot slike fremtidige utsendelser, enten som anvist i vår utsendelse eller ved å logge deg inn på din bruker hos oss.

For å kunne besvare enkelte henvendelser, så som supporthenvendelser, hender det at vi må registrere navn, epost og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt  ved å sende oss din henvendelse, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.

Eventuelle personopplysninger som gjelder betaling så som kortinformasjon o.l. håndteres av vår leverandør av betalingsløsningene, og i tråd med avtaler betaleren har med betalingskort og/eller kontoutsteder.

For å få informasjon om bruk av vår app og våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Det er både nødvendige. funksjonelle cookies og for nettsiden også cookies for statistikk- og markedsføringsformål avhengig av dine samtykkeinnstillinger. Opplysningene brukes også for å hindre misbruk og uautorisert tilgang. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her [link til cookie policy/-løsning]. og om hvordan du kan endre dine samtykkeinnstillinger.

For å kunne administrere henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger registrerer vi navn, kontaktinformasjon, din CV, søknad, attester, referanser og øvrige innsendte opplysninger om deg. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser. Opplysningene vil bli slettet når stillingen er besatt, med mindre vi har innhentet samtykke fra deg.

Vi har også sider på LinkedIn, der vi legger vi ut og deler innhold, stillingsannonser, nyheter, aktiviteter og tilsvarende. Vi samler inn all kommunikasjon, innhold og annen informasjon du gir oss direkte på våre LinkedIn-sider, for eksempel hvis du legger ut noe der eller sender oss en privat melding via medieplattformen. For disse opplysningene er vi behandlingsansvarlig. LinkedIn (plattformeier) registrerer også hvordan du bruker disse sidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en deres sider. Dette bruker de blant annet til å gi oss bruksanalyser, såkalt «Page Insights»-analyser, som inneholder statistikk basert på anonymisert informasjon om de som besøker profilsidene. Dette gjør at vi kan optimalisere sidene våre og tilpasse oss interessene og vanene til brukerne av sosiale medier-sidene våre. Hvis du har en profil, kan vi se det du legger ut der, det vil si ditt brukernavn og annen profilinformasjon i tillegg til det du legger ut offentlig. De ulike medieplattformene benytter også dine opplysninger til egne formål, og nærmere informasjon om dette finnes i deres respektive personvernerklæringer.

Utlevering til andre

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering eller fremgår av denne personvernerklæringen. Vi har ikke tilgang til innhold i samtaler eller metadata om kommunikasjonen, i og med at dette er en ende-til-endre kryptert kommunikasjonsløsning. Slike opplysninger vil hverken bli delt med oss eller andre enn avsender og mottaker.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Eksempler på slike databehandlere er vår leverandør som drifter vår skytjeneste og betalingsformidlingstjenester. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og sikre at de behandler opplysningene i trå med regelverket. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Lagringssted

Vi og våre databehandlere lagrer personopplysningene på servere i Norge. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS. Eventuell overføring av personopplysninger utenfor EØS-området, vil vi i så fall påse at skjer i tråd med et lovlig overføringsgrunnlag og i samsvar med gjeldende personvernregler og retningslinjer.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen som beskrevet i punkt 1, eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter bokføringsloven.

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

Beskyttelse og informasjonssikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi  arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell  informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og innleide konsulenter som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, men du vil også finne ut de fleste opplysningene ved å logge deg inn i appen og gå inn på området «Innstillinger».

Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert. Enkelte av opplysningene kan endres på «Innstilliner» i appen.

Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger.

Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Dette kan gjøres på «Innstillinger» i appen.

Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet.

Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold. Visse opplysninger kan du slette via på «Instillinger» i appen.

Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten
medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss som beskrevet under punkt 8 nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

Endringer

Skytale AS vil endre denne personvernerklæringen ved behov. Vi anbefaler deg derfor å lese igjennom vår personvernerklæring med jevne mellomrom når du besøker skytale.no eller bruker appen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Skytale AS
Epost: info@skytale.no
Tlf: 917 55 037